Flygkompaniet

top_313.jpg

Resevillkor


Generella villkor


För att kunna boka en resa hos Flygkompaniet måste du vara 18 år. Är du under 18 år krävs ett skriftligt intyg från målsman.

Alla beställningar administreras normal inom 24 timmar från bokningstillfället. Var noga med att kontrollera att du mottagit bekräftelse på din bokning via den e-postadress du angivit i bokningen. Bokar du din resa en helg eller helgdag har vi rätt att återkomma nästkommande vardag.

Flygkompaniet skickar bekräftelse och färdhandlingar via email, om inget annat är överenskommet, och du som resenär har ansvar att kontrollera att den email adress du angivit i din bokning är korrekt.

Du ansvarar för att alla uppgifter som lämnas vid bokning är korrekta och att stavning av namn i bokning, bekräftelse och på biljett stämmer överens med stavning i passet.

Det är också ditt ansvar som resenär att kontrollera flygtider och eventuella tidtabellsändringar.

Flygkompaniet reserverar sig för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar kontakta resenären för eventuella förändringar av gjord bokning.

Bokning och betalning

Din bokning är inte bindande förrän du har gjort en betalning.

Innan du betalar din resa är du som kund skyldig att kontrollera att alla uppgifter i bekräftelsen gällande resan såsom resrutt, destinationer, datum och medresenärer är korrekta och ansvarar också själv för att de uppgifter du angivit om samtliga resenärer är korrekta och identiska med de uppgifter som återfinns i passen. Dessa uppgifter går ej att ändra när betalning väl är genomförd. Om uppgifterna skulle vara felaktiga kan du i efterhand krävas på eventuella kostnader som uppstår.

Du är skyldig att betala resan inom det datum som angivits i avtalet. Har betalning inte inkommit inom överenskommen tid avbokas din beställning med automatik.

Vi ansvarar ej för eventuella tekniska problem vid betalning som skulle kunna resultera i att pengarna inte når oss.

Bankbetalning
Betala via bankgiro eller direktöverföring till konto

Bankgiro: 5350-0179
Konto Swedbank: 8480-6,903 394 708 7
Kontohavare: Netpartner SCGS AB

Kortbetalning
Betalning kan göras med alla de vanliga kreditkorten.
För er som inte har möjlighet att fysiskt komma in och betala er resa erbjuder vi betalning med kreditkort genom en fullmakt. Fullmakten hittar du här.

Betalning med flera kort
Önskar du dela upp betalningen på flera kort ber vi dig kontakta oss innan betalningsfrist gått ut, så hjälper vi dig.

Betalning via delbetalning - Läs mer om hur du delar upp dina betalningar här
Betalning i butik - Välkommen in i vår butik för att göra din betalning.
Betalning med presentkort - Välkommen in i vår butik eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Betala från utlandet
Vid betalning från utlandet måste vårt IBAN-kontonummer och bank-swiftadress anges.
IBAN: SE86 8000 0848 0690 3394 7087
SWIFT: SWEDSESS
Kontohavare: Netpartner SCGS AB

Pris

Priserna inkluderar de vid bokningstillfället kända skatter och avgifter som ingår i biljetten.

Skulle priset ändras hos någon leverantör av flyg- och/eller hotell innan du som resenär fått dina bokade biljetter förbehåller sig Flygkompaniet rätten att återkomma med prishöjning eller återbetalning. 

Flygkompaniet har, inom 24 timmar från betalning, rätt att kräva ett nytt pris som kan uppstå vid eventuella pris- och biljetteringsändringar från flygbolag och/eller andra leverantörer.

Skulle det ske ett flygplatsbyte kan transferkostnader uppstå som inte ingår i det ursprungliga priset. Övernattning ingår vanligtvis ej.

Flygkompaniet kan inte hållas ansvariga för eventuell katastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse på eller i närheten av resmålet som gör att resan inte går att genomföra.

Ombokning av resa

Vill man boka en ombokningsbar resa måste detta påpekas muntligen till säljare vid bokningstillfället.

Avbokning av resa

Avbokar du din resa innan betalning genomförts tillkommer ingen extra kostnad. Avbokar du din resa efter att betalning genomförts gäller följande:

Återbetalning för avbokad resa kan endast ske om du tecknat en avbeställningsförsäkring via ERV. Läs mer om den här www.erv.se. Här kan du även läsa om andra typer av reseförsäkringar som är bra att ha som skydd mot oförutsedda händelser. Alla sådana ärenden reglerar du som kund själv med ERV. Kontakta oss på 0771-72 72 72 för mer information gällande detta.

Avbokning måste ske muntligt via vår säljare.

Om du inte utnyttjar utresan avbokas hemresan automatiskt utan återbetalning. Ingen återbetalning är heller möjlig om du inte infinner dig i tid på rätt plats eller om du väljer att inte utnyttja hela eller endast delar av biljetten.

Giltiga resehandlingar

Det är du som resenär som ansvarar för att du har ett giltigt pass, visum, visum för mellanlandning och nödvändiga vaccinationer när du skall resa. Olika länder har olika bestämmelser och det är av yttersta vikt att du kontrollerar vilka lagar och regler som gäller för just det land/de länder du skall besöka.

Många länder kräver att passet är giltigt i minst 6 månader efter hemresedatum.

Du som resenär är själv ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer på grund av brister i ovan nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas.

Eventuella problem under och efter resan

Det är viktigt att påtala eventuella fel om de uppstår under resan. Om man inte påtalar felen är de svåra att rätta till. Vänd er till respektive hotell, flygbolag eller hyrbilsleverantör på plats.

Reklamationer gällande t.ex. förlorat bagage, försenade flygningar och andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll skall ställas direkt till berört transportbolag.

Vi uppskattar om ni kontaktar oss när ni kommer hem och delar med er av era upplevelser och synpunkter. Vi vill gärna ha möjligheten att rätta till eventuella fel om de uppstått. 

Förmedling av flygbiljetter


Alla angivna flygtider är preliminära och lokala i det land du reser till, via och från. Detta innebär att du som resenär ansvarar för att ta del av den information som varje flygbolag tillhandahåller på sina hemsidor samt att uppge korrekt e-postadress vid bokning och bevaka denna i de fall vi skickar information gällande eventuella tidtabellsförändringar. Får Flygkompaniet information från flygbolaget om tidtabellsändring, ska Flygkompaniet om möjligt och snarast informera resenären om ändringen. Flygdetaljer för er resa kan även kontrolleras genom att logga in på Tripcase.

Flygkompaniet reserverar sig för flygbolagens eventuella prisändringar. Skulle prisändring ske efter bokningstillfället skall Flygkompaniet kontakta resenären snarast de fått kännedom om prisändringen.

Flygkompaniet uppträder endast som förmedlare åt det eller de flygbolag som utför transporten. Vi ansvarar således inte för flygresans fullgörande eller för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, missade flyg, förlorat bagage eller andra liknande händelser. Eventuella anspråk med anledning av sådana fel ska därför riktas direkt mot flygbolaget.

För att få ta del av eventuella barnrabatter som erbjuds hos de flesta flygbolag måste kund ta kontakt med Flygkompaniet efter bokning men före betalning.

Flygbiljetter är personliga och går inte att överlåta på annan person såvida inget annat särskilt framgår av flygvillkoren.

Hotell


När du gör en bokning av hotell via Flygkompaniet ingår du ett juridiskt bindande avtal med det hotell du har valt. Flygkompaniet förmedlar din bokning till hotellet och bekräftar sedan bokningen å hotellets vägnar.

Vid avbokning av hotell gäller följande:

Har du bokat hotell på vårt kontor har Flygkompaniet i samband med avbokning rätt till ersättning för administrativa kostnader.

Har du däremot bokat ditt hotell via Flygkompaniet.se gäller hotelleverantörens/hotellets villkor för avbokning.

Hyrbil


När du gör en bokning av hyrbil via Flygkompaniet ingår du ett juridiskt bindande avtal med den biluthyrare du har valt. Flygkompaniet förmedlar din bokning till biluthyraren och bekräftar sedan bokningen å biluthyrarens vägnar.

Vid avbokning av hyrbil gäller följande:

Avbokar du din hyrbil gäller biluthyrarens villkor för avbokning. Flygkompaniet har i samband med avbokning rätt till ersättning för administrativa kostnader. 

Flygkompaniets Paketresor


(Dessa villkor kompletterar de allmänna resevillkor som finns för paket).

Våra paketresor består av reguljärt flyg och hotell från någon av våra leverantörer. En sådan resa omfattas av den s.k. ”paketreselagen” och ger dig som kund en ökad konsumenttrygghet. Det är ett enkelt och prisvärt alternativ där du väljer ett resmål och ett hotell som passar just dina önskemål. Du har även möjlighet att boka utflykter eller andra arrangemang som erbjuds på resmålet. Till skillnad från en charterresa har vi ingen egen personal på plats och det ingår heller ingen service som välkomstinformation eller liknande.

Bokning och betalning

Din bokning är inte bindande förrän du har gjort en betalning.

Innan du betalar din resa är du som kund skyldig att kontrollera att alla uppgifter i bekräftelsen gällande resan såsom resrutt, destinationer, datum och medresenärer är korrekta och ansvarar också själv för att de uppgifter du angivit om samtliga resenärer är korrekta och identiska med de uppgifter som återfinns i passen. Dessa uppgifter går ej att ändra när betalning väl är genomförd. Om uppgifterna skulle vara felaktiga kan du i efterhand krävas på eventuella kostnader som uppstår.

Du är skyldig att betala resan inom det datum som angivits i avtalet. Har betalning inte inkommit inom överenskommen tid avbokas din beställning med automatik.

Vi ansvarar ej för eventuella tekniska problem vid betalning som skulle kunna resultera i att pengarna inte når oss.

Bankbetalning
Betala via bankgiro eller direktöverföring till konto

Bankgiro: 5350-0179
Konto Swedbank: 8480-6,903 394 708 7
Kontohavare: Netpartner SCGS AB

Kortbetalning
Betalning kan göras med alla de vanliga kreditkorten.
För er som inte har möjlighet att fysiskt komma in och betala er resa erbjuder vi betalning med kreditkort genom en fullmakt. Fullmakten hittar du här.

Betalning med flera kort
Önskar du dela upp betalningen på flera kort ber vi dig kontakta oss innan betalningsfrist gått ut, så hjälper vi dig.

Betalning via delbetalning - Läs mer om hur du delar upp dina betalningar här
Betalning i butik - Välkommen in i vår butik för att göra din betalning.
Betalning med presentkort - Välkommen in i vår butik eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Betala från utlandet
Vid betalning från utlandet måste vårt IBAN-kontonummer och bank-swiftadress anges.
IBAN: SE86 8000 0848 0690 3394 7087
SWIFT: SWEDSESS
Kontohavare: Netpartner SCGS AB

Pris

Priserna inkluderar de vid bokningstillfället kända skatter och avgifter som ingår i biljetten.

Skulle priset ändras hos någon leverantör av flyg- och/eller hotell innan du som resenär fått dina bokade biljetter förbehåller sig Flygkompaniet rätten att återkomma med prishöjning eller återbetalning. 

Flygkompaniet har, inom 24 timmar från betalning, rätt att kräva ett nytt pris som kan uppstå vid eventuella pris- och biljetteringsändringar från flygbolag och/eller andra leverantörer.

Skulle det ske ett flygplatsbyte kan transferkostnader uppstå som inte ingår i det ursprungliga priset. Övernattning ingår vanligtvis ej.

Flygkompaniet kan inte hållas ansvariga för eventuell katastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse på eller i närheten av resmålet som gör att resan inte går att genomföra.

Ombokning av resa

Vill man boka en ombokningsbar resa måste detta påpekas muntligen till säljare vid bokningstillfället. 

Avbokning av resa

Avbokar du din resa innan betalning genomförts tillkommer ingen extra kostnad. Avbokar du din resa efter att betalning genomförts gäller följande:

Återbetalning för avbokad resa kan endast ske om du tecknat en avbeställningsförsäkring via ERV. Läs mer om den här www.erv.se. Här kan du även läsa om andra typer av reseförsäkringar som är bra att ha som skydd mot oförutsedda händelser. Alla sådana ärenden reglerar du som kund själv med ERV. Kontakta oss på 0771-72 72 72 för mer information gällande detta.

Avbokning måste ske muntligt via vår säljare.

Om du inte utnyttjar utresan avbokas hemresan automatiskt utan återbetalning. Ingen återbetalning är heller möjlig om du inte infinner dig i tid på rätt plats eller om du väljer att inte utnyttja hela eller endast delar av biljetten.

Giltiga resehandlingar

Det är du som resenär som ansvarar för att du har ett giltigt pass, visum, visum för mellanlandning och nödvändiga vaccinationer när du skall resa. Olika länder har olika bestämmelser och det händer att viseringsregler förändras. Därför är det är av yttersta vikt att du kontrollerar vilka lagar och regler som gäller just nu för just det land/de länder du skall besöka.

Många länder kräver att passet är giltigt i minst 6 månader efter hemresedatum.

Du som resenär är själv ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer på grund av brister i ovan nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport till följd av att pass eller visum saknas.

Eventuella problem under och efter resan

Det är viktigt att påtala eventuella fel om de uppstår under resan. Om man inte påtalar felen är de svåra att rätta till. Vänd er till respektive hotell, flygbolag eller hyrbilsleverantör på plats.

Reklamationer gällande t.ex. förlorat bagage, försenade flygningar och andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll skall ställas direkt till berört transportbolag.

Vi uppskattar om ni kontaktar oss när ni kommer hem och delar med er av era upplevelser och synpunkter. Vi vill gärna ha möjligheten att rätta till eventuella fel om de uppstått. 

Förmedling av flygbiljetter

Alla angivna flygtider är preliminära och lokala i det land du reser till, via och från. Detta innebär att du som resenär ansvarar för att ta del av den information som varje flygbolag tillhandahåller på sina hemsidor samt att uppge korrekt e-postadress vid bokning och bevaka denna i de fall vi skickar information gällande eventuella tidtabellsförändringar. Får Flygkompaniet information från flygbolaget om tidtabellsändring, ska Flygkompaniet om möjligt och snarast informera resenären om ändringen. Flygdetaljer för er resa kan även kontrolleras genom att logga in med bokningsnummer och efternamn på Tripcase.

Flygkompaniet reserverar sig för flygbolagens eventuella prisändringar. Skulle prisändring ske efter bokningstillfället skall Flygkompaniet kontakta resenären snarast de fått kännedom om prisändringen.

Flygkompaniet uppträder endast som förmedlare åt det eller de flygbolag som utför transporten. Vi ansvarar således inte för flygresans fullgörande eller för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, missade flyg, förlorat bagage eller andra liknande händelser. Eventuella anspråk med anledning av sådana fel ska därför riktas direkt mot flygbolaget.

För att få ta del av eventuella barnrabatter som erbjuds hos de flesta flygbolag måste kund ta kontakt med Flygkompaniet efter bokning men före betalning.

Flygbiljetter är personliga och går inte att överlåta på annan person såvida inget annat särskilt framgår av flygvillkoren.

Eventuellt kan extra avgifter för check in, bagage och seating tillkomma, beroende på flygbolag.

Förmedling av paketresor av annan arrangör


Flygkompaniet agerar även som förmedlare av paketresor från andra leverantörer. Vid beställning av sådan resa gäller de betalningsregler som anges av respektive researrangör. Resenären skall, innan avtalet blir bindande, få information från Flygkompaniet om var denna kan hitta dessa villkor, exempelvis via adresslänk till arrangörens hemsida.

Exempel på resevillkor för arrangörer som Flygkompaniet förmedlar resor för:

Kontakta flygkompaniet

0771 - 72 72 72
Europeiska Reseförsäkringar
Är du rätt försäkrad på resan? Flygkompaniet har tillsammans med ERV Reseförsäkringar tagit fram en försäkringslösning. Läs mer och se om du är skyddad.
Flygkompaniet AB Tel 0771-72 72 72 Vardagar 09.00-18.00 bokning@flygkompaniet.se
Flygkompaniet har ställt statlig resegaranti hos kammarkollegiet

SabreccPATA